46780

COAST GUARD WBP TRƯỚC KHI BÀN GIAO CHO HQVNCH
  Mọi đóng góp ,ý kiến,bài vở,nhạc, hình ảnh v.v..về trang web LD xin Email theo địa chỉ sau :
                                           webluuday@haiquanvietnamconghoa.com
     714
Tuần Duyên Đĩnh HQ 701 Lê Văn Ngà
701
Tuần Duyên Đĩnh HQ 702 Huỳnh Văn Cự