46780


  U.S COAST GUARD đã chuyễn giao cho Cảnh Sát Biển Việt Cộng .
                  WHEC 722 ( dài 378 Feet ,Trọng tải :3250 ton) 
             Vào ngày 27 tháng 5 năm 2017. Tên mới:CSB 8020
HQ 4. Đã đánh tan xác chiếc tàu xâm nhập của Việt Cộng năm 1972 tại Phú Quốc