www.haiquanvietnamconghoa.com/PVHuynh.html HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA
46780

  Mọi đóng góp ,ý kiến,bài vở,nhạc, hình ảnh v.v..về trang web LD xin Email theo địa chỉ sau :
                                           webluuday@haiquanvietnamconghoa.com
​   Video   Hoài Niệm
                         Võ Long
  Tài Liệu Đặc Biệt                                       Huỳnh V Phước
  Nhac Chọn Lọc                                         Huỳnh Duy Trình
​  Lưu-Đày Sáng Tác,Sưu-tầm (mới cập nhật)
  Nhạc Cảnh
     Huỳnh V Phước
  Tài Liệu SưTầm                                     Huỳnh V Phước
 Huy Hiệu Các Đơn Vị HQVNCH                Huỳnh V Phước
  Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật                         Hình Ảnh Võ Trường Xuân  Để Lại

  Nhạc-Cảnh                                                 Huỳnh Duy Trình
  Hội Họa
                Nguyễn Hùng Sơn​
 Đ/S Những Mảnh Tình Lưu Đày
       Lương Quang Bình Xuất Bản 
    PHÂN-ƯU
    Một tin buồn đến với đại gia đình Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa nói chung và Hội Ái Hữu cựu Sĩ Quan Hải Quân các khóa Lưu-Đày và Thân-Hữu nói riêng.
                                          Đô-Đốc Trần Văn Chơn.
                   Cựu Tư Lệnh Hải-Quân Việt Nam Cộng Hòa.
                 Vừa tạ thế lúc: 11 giờ đêm ngày 2 tháng 5 năm :2019
                                         Tại:San Jose,California, U.S.A

                                                 Thay mặt cho Hội.
 Tôi thành kính chia buồn với bạn Trần Minh Chánh và toàn thể tang quyến.
 Nguyện Cầu Hương Linh Tư-Lệnh Trần Văn Chơn sớm về cỏi Niết Bàn. 
                                                        Nay-kính.
                                       Hội trưởng: Nguyễn Duy Thành.
Đặc-nhiệm Bat 21.
       Vđh chuyễn ngữ
Vệ Tinh phát sóng  6G của  Mỹ̃
       Phạm Viết Khiết chuyễn