46780HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA
 HẢI-QUÂN VIỆT-NAM CỘNG-HÒA