Thư ngỏ
Ban Tổ Chức Họp Mặt 10
  Kính thưa  chiến hữu các khóa Lưu Đày và gia đình.
Ban Tổ Chức Họp Mặt 10 và Anh Em Lưu Đày vùng Houston,Texas,hân hoan chào đón các bạn và gia đình đã quy tụ về đây tham dự họp mặt lần thứ 10 của Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Hải Quân các khóa Lưu Đày và Thân Hữu .
Thắm thoát đã gần 40 năm kể từ ngày chúng ta trình diện nhập ngũ,là 2/3 của 60 năm cuộc đời mà chúng ta đã:
-Cùng nhau nhập ngũ tại trại Bạch Đằng II..
-Cùng nhau thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.
-Cùng nhau tốt nghiệp quân trường Sĩ Quan Bộ Binh.
-Cùng nhau tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân.
- Cùng nhau phục vụ tại các đơn vị tác chiến và bờ::Người Nhái,Hải Kích,Giang Đoàn,Duyên Đoàn,Căn Cứ Hải Quân,Căn Cứ yểm trợ Tiếp Vận,Bộ Tư Lệnh Vùng  v.v....
-Cùng nhau phục vụ các đơn vị biển: Hạm Đội ,Hải Đội
-Cùng nhau phải rời bỏ quân ngũ,ngày 30 tháng 4 năm 1975.
  Chính những cái "cùng nhau "này mà chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau.Hơn 20 năm qua, cứ mỗi 2 năm chúng ta lại gặp nhau để ôn lại "Những mảnh tình Lưu Đày"của suốt quãng đời phục vụ trong Quân Chủng Hải Quân,Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
  Nhân dịp Lưu Đày họp mặt lần thứ 10 vào Thứ Bảy ngày 26 tháng 5 năm 2007 tại Houston,Texsa.Ban Tổ Chức đã phát hành Đặc San Lưu Đày,ghi chép lại "Những mảnh tình "của chúng ta.Các bạn sẽ tìm lại được những kỹ niệm và hình bóng của chính mình.Những buồn vui,những thăng trầm của cuộc sống người lính thủy đã tốt nghiệp "double major"tại hai quân trường:Sĩ Quan Bộ Binh và Sĩ Quan Hải Quân.Những gian lao nguy hiểm khi chiến đấu từ bờ đến biển để bảo vệ bờ cỏi và Tự Do Dân Chủ cho Tổ quốc và Dân Tộc Việt Nam.
  Với những cố gắng của Ban Tổ Chức và tất cả các Anh Em Lưu Đày vùng Houston,hy vọng các bạn và gia đình sẽ đón nhận được nhiều niềm vui trong những ngày họp  mặt này.Kính chúc các bạn và gia đình trở về nhà bình an với nhiều kỷ niệm đẹp và hẹn gặp lại các bạn vào ngày Đại Hội VI (Họp Mặt 11 ) NĂM 2009.
Trân trọng kính chào các bạn và gia đình.
Ban Tổ Chức Họp Mặt 10