Trần văn Bê
Biển,Sóng và Em
Biển vắng chiều xưa không có em.
Mây trôi hờ hững lướt qua thềm.
Và gió thôi vờn trên suối tóc.
Sóng cũng xa bờ thương nhớ thương.

Trần văn Bê
(Houston)