.INNER HARBOR BALTIMORE 
                           2017
                     Nhạc Cảnh
   THỦY THỦ & GIAI NHÂN
                   2017
                 Tùy Bút
   LURAY CAVERNS VIRGINIA
                    2017
               Nhạc Cảnh

    LĐ HUỲNH VĂN PHƯỚC
                        Thực Hiện
                  
          CHÂN DUNG LUU ĐẦY
                   1969 - 1975
                    Nhạc Cảnh
    LUU ĐÀY HỌP MẶT LÂN ĐẦ
                          1989
                     Nḥạ̣c Cảnh
ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY VIII Tập 1
                    2017
               Nḥạc Cảnh
       WASHINGTON D.C.
                 2017
             Nhạc Cảnh
    ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY VIII Tập 2
                     2017
               Nhạc Cảnh
     CINCINNATI MY LOVELY CITY
                         2017
                    Nhac Canh
NHUNG NGAY XUA THAN AI
                   2017
               Nhạc Cảnh