Hành Trình​
Sĩ Quan Hải Quân
"LƯU ĐÀY"
     Hành Trình SQHQ "Lưu Đày"
  CHỦ TRƯƠNG VÀ THỰC HIỆN
  Thư Ngỏ
  TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH BIỂN
 Lưu Đày Thứ Thiệt
 Công tác Hà Tiên
 Hải Quân Lưu Đày Anh Là Ai
 Hải Đội 2 Duyên Phòng
 Vũ Đình Trường Dậy Bụi
 Bớ anh bán vịt tời 
 Thới Lai-Ô Môn Giang Đoàn 75 Thủy Bộ
 Cuộc Di Tản Đổi Đời Ngày 30 tháng 04 năm 1975
 Hành Quân Trần Hưng Đạo
  Một chặng đường Tháng 3 năm 1975
 Phần đời của tôi
  Ký Ức Loạn Ly​
    TẶNG VẬT CỦA TÌNH YÊU 
 Trung Úy Nhóc Tì Lưu Đày
​ Hoài vọng
 Tháng Tư và Tôi
 Vuông Tôm Rừng Đước
 .TÔI,BẠN
 Hải Quân Hành Khúc
 Con Đường Tìm Tự Do
 Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa
 Nhớ Bạn Hiền
 ĐỊNH MỆNH ĐÃ AN BÀI
  LỜI CẢM TẠ