Lưu Đày sáng tác
Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lưu-Đày
 Thư Ngỏ
 Chủ Trương & Thực Hiện
 Nguyện rắc ( thơ )
 Lưu-Đày,một khối tình ..
 Đêm Tưởng Niệm ( thơ )
 Tản Mạn về vùng ký ức
 Chuyến tàu định mệnh
   Hành quân vùng Năm Căn
 Đêm qua em mơ ( thơ)
 Hình như còn mùa xuân
 Bài thơ cho em
Hoài Nhớ
 Chuyện củ ( thơ)
 Những" lính biển" xuất thân từ trường BB
 Một thời biển khơi
 Hải âu và biển cả ( thơ )
   Mỹ Thanh -Vàm Lẽo -Cổ Cò- Hòa Tú
   Người bạn chiến binh
    Người Lính Già và Lá Cờ ( thơ )
 Nhớ bạn
 Những mắc xích
  Những người bạn LĐ
 Tôi ru em ngủ (thơ)
Tản ṃạn về chào kiếm
 Trở về của dòng sông
 Cuộc trà đàm bên lề ...
 Tương Tư ( thơ )
  Vượt thoát
   Rượt đuổi "Ê-Cô "
  Tôi đi lảnh tàu
 Một thời kinh hoàng
  Gởi bạn hiền ( thơ )
 Sĩ Quan Hải Quân Lưu Đài
 Nhật ký Sĩ Quan tùy viên
 Lò than
 Hải Quân hoài tưởng
 Tàu ngầm
 Đoản ký thời chiến
 Gởi tình qua biển ( thơ )
 Anh vợ tôi là Nguyễn Lưu Đày
  Hồi ký một người nhái
    Chiều phi trường ( nhạc )
  Lời Cảm Tạ