Tất cả các bức tranh dưới đây đã được sự đồng ý của Họa sĩ Nguyễn Hùng Sơn để trình bày trên web Lưu Đày cho mọi người cùng thưởng lãm.Đây là các bức tranh mà tác giả đã bán,phổ biến,ấn loát v.v...Nay không còn bán nữa.Chỉ là collectionde để trưng bày mà thôi.
Tuy nhiên bất cứ ai muốn sử dụng vào việc khác xin vui lòng liên lạc với tác giả.
Nguyễn Hùng Sơn Email: lt_sonnguyen@yahoo.com

Tân khóa sinh. Bút mực
Tuần tiểu. Sơn dầu
Nhập vùng. Sơn dầu
Trong lữa đạn. Sơn dầu
Hoàng hôn trên quê hương.Sơn dầu
Nắng chiều.Sơn dầu
Khai hỏa. Sơn dầu
Gã chiến binh.Bút mực
Cái nón sắt. Màu nước
Người ngã ngựa. Bút chì
Cái nón sắt 2. Bút mực
Thời chinh chiến. Bút mực
Họa Sĩ Nguyễn Hùng Sơn
(Xin bấm vào hình để xem chi tiết)
Buổi sáng hồng.Sơn dầu
Chân dung .Sơn dầu

Chân dung 2.Pastel
Bên này nổi nhớ.Màu nước

Con tàu đinh mệnh.Màu nước &Pastel
Đà Lạt Mơ.Màu nước
Đà Lạt phố củ.Sơn dầu
Đà Lạt phố vắng ngày mưa.Sơn dầu
Đà Lat thu.Màu nước
Đà  Lat tóc ngắn.Màu nước
Đợi chờ.Bút mực
Chân dung  3 Sơn dầu
.Màu nước Đón xuân
Hồ cá. Sơn dầu
Mùa thu trên tóc Em.Sơn dầu
My Dog. Màu nước
Khép nép.Màu nước
Nắng Xuân.Màu nước
Nguyệt vọng lầu.Sơn dầu
Nhạt nhòa.Màu nước
Thu xanh.Màu nước
Buổi sáng trong công viên.Sơn dầu
Thủơ ấy.Màu nước
Nắng sáng.Sơn dầu
Thời Chinh Chiến
Thời Kỷ Niệm
Lạc đàn.Sơn dầuere to
Nhớ nhà.Pastel